Hide menu

Fracture Mechanics

2017HT
Full

Status Active. Closed for web registrations
School Inst för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Division IEI
Owner Kjell Simonsson

  Log in  
Course plan

Kursplan - Doktorandkurs

Namn

Brottmekanik/Fracture Mechanics

Kursmål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha
• Kunskap och förståelse kring fenomenet sprickväxt;
mekanismer, provning, modellering och simulering
• Färdighet och förmåga att genomföra enklare handberäkningar samt numeriska Finita Element-beräkningar gällande sprickväxtdimensionering
• Värderingsförmåga och utvecklat förhållningssätt gällande sprickväxtdimensionering

Innehåll

• Linjärelastisk brottmekanik/Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM)
• Elastoplastisk brottmekanik/Elasto-plastic Fracture Mechanics (EPFM)
• Brottmekanismer och brottseghetsprovning/Fracture mechanisms and fracture toughness testing
• Tillämpningar på structurer/Application to structures
• Utmattningssprickväxt/Fatigue crack propagation
• Utmattningsprovning och miljöpåverkan/Fatigue testing and environmental effects
• Beräkningsteknik/Computational Fracture Mechanics

Förkunskaper

Matematik, mekanik och hållfasthetslära: kunskaper motsvarande civilingenjörsnivå i maskin-teknik (inklusive kurser som normalt ges på mastersnivå eller i civilingenjörsutbildningens högre årskurser).

Målgrupp

Doktorander inom det maskintekniska området (cf. ASP Maskinteknik). Dessutom är kursen lämplig för yrkesverksamma civilingenjörer som behöver analysera konstruktioner där sprickväxt är av central betydelse.

Undervisning

Kursen är i huvudsak teoretisk. Vi räknar preliminärt med ca 7 föreläsningspass om vardera 4 lektionstimmar; typiskt varannan vecka kl 10-15, med avbrott för lunch.
Kursspråk i första hand svenska (på begäran, engelska).

Litteratur

Kursens omfattning och huvudinnehåll definieras i huvudsak av:
Andersson T.L., Fracture Mechanics, CRC Press (third or fourth edition)

Examination

Kontinuerlig examination via individuella inlämningsuppgifter.

Poäng

10 hp

Övrigt

Kursen beaktar lika villkor och har som mål att tillvarata de erfarenheter och den kompetens kursdeltagarna besitter.


Page responsible: Karin Fredriksson